Your browser doesn't support canvas
Radio Roža

RADIO ROŽA

Uskoro pali satelite i kreće s programom!

Elenenti vidljivosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Organizacija aktivnosti je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj komunikacije isključiva je odgovornost Udruge Ri Rock.
www.strukturnifondovi.hr
OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.